Per què un eLearn Center?

L'eLearn Center té com a objectiu potenciar la recerca aplicada centrada en aprenentatge en línia (e-learning), fent servir dades obtingudes dins la mateixa institució, bé d'usuaris o bé d'espais o processos, en benefici de la innovació i contribuint a millorar la qualitat de l'ensenyament. Treballa des de diferents àmbits per tal d'oferir la millor experiència d'aprenentatge a l'estudiant i donant servei al professorat per a aconseguir aquesta fita.

Ofereix, entre altres serveis, l'anàlisi i el redisseny d'assignatures o programes, l'organització de sessions temàtiques, l'estudi i la selecció de recursos d'aprenentatge, l'obtenció de dades per a millorar la pràctica docent i un espai d'experimentació per a proves pilot en entorns reals, a més de centrar-se en la tasca d'observació del panorama de l'aprenentatge en línia. 

 
 

Entrevista Lluís Pastor, director de l'eLearn Center

Missió

Liderar el canvi del model educatiu. Ser un motor de la recerca en e-learning al món.

Visió

Situar la UOC com a referència mundial en l'aprenentatge en línia.

Valors

L'eLC es guia pels valors que regeixen l'acció de la UOC.