Innovació educativa

La UOC és una universitat innovadora per condició i convicció que assumeix la innovació com a tret identitari i transversal present en totes les seves activitats i processos. L’equip responsable d’impulsar la innovació, integrat en l’eLC, s’encarrega de detectar, facilitar, redirigir i potenciar les iniciatives innovadores, a més de col·laborar amb els projectes que se’n derivin i de participar-hi.

Performance Learning Activity (PLA)

Una activitat PLA és una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida a l'entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat. Respon a les sigles del terme en anglès: performance learning activity.

La PLA ha estat dissenyada a la UOC per organitzar l'activitat formativa de manera:

·         Flexible.

·         Propera al ritme i a l'esforç dels estudiants.

·         Contextualitzada en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

L'activitat PLA és una evolució de les PAC (proves d'avaluació contínua), en la qual es reforça i es fa explícit el seu caràcter competencial.

Content Center

El Content Center és un programa format per un conjunt de projectes que persegueixen un objectiu ambiciós: crear continguts personalitzats, capaços d’anticipar les necessitats de cada estudiant i d’adaptar-s’hi. Per a fer-ho, es necessita primer monitorar l’activitat de l’estudiant quan interactua amb els continguts; segon, interpretar tota aquesta informació i, finalment, oferir una solució.