Missió, visió i valors

Missió

Liderar el canvi del model educatiu. Ser un motor de la recerca en e-learning al món.

 

Visió

Situar la UOC com a referència mundial en l’aprenentatge en línia.

 

Valors

L'eLinC es guia pels valors que regeixen l'acció de la UOC:

  • Compromís: amb els estudiants, els graduats i la societat; amb la qualitat dels serveis i amb la innovació com a constant de l'organització.
  • Respecte: per les persones, les idees, les cultures i el món.
  • Transparència: en les informacions, en les dades i en els processos.
  • Professionalitat: apoderant a les persones que formen part de l'organització; reconeixent els èxits i aprenent dels errors.
  • Sostenibilitat: econòmica, social i ambiental de l'activitat que emprèn la nostra organització.