Model educatiu de la UOC

Model educatiu de la UOC

La base del model

El model educatiu de la UOC és el tret distintiu principal de la Universitat des del seu començament. Està dissenyat amb la voluntat de respondre adequadament a les necessitats educatives de les persones que es formen al llarg de la vida i d’aprofitar al màxim el potencial que ofereix la xarxa per a dur a terme una activitat educativa.

L’equip de responsables del model educatiu de l’eLinC treballa per a l’evolució del model, i intenta integrar les últimes tendències pedagògiques i tecnològiques però sense variar-ne la base, alhora que vetlla per la seva aplicació en tots els àmbits de la docència a la UOC.

Els cinc elements operatius del model educatiu de la UOC són:

  1. Disseny i planificació
  2. Acció docent
  3. Avaluació
  4. Continguts
  5. Tecnologia