Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
17/01/2018

Autor:  Greig Emil Krull
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Anglès
Directors: Dr. Josep Maria Duart Montoliu
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC)

Paraules clau: Aprenentatge obert i a distància, múltiples dispositius, suport per a l'aprenentatge, aprenentatge mòbil

+ Enllaç al projecte

Resum

El propòsit d'aquesta tesi doctoral és entendre els hàbits i comportaments d'aprenentatge dels estudiants que utilitzen diferents dispositius per a aprendre amb la finalitat de determinar com duen a terme les activitats d'aprenentatge utilitzant les diferents tecnologies de què disposen en els diferents llocs on es mouen, a més de diagnosticar els diferents tipus de suport que requereixen durant l'aprenentatge. La recerca utilitza com a mostra d'estudi dues universitats d'aprenentatge obert i a distància (AOD): una situada a Espanya i una altra situada a Sud-àfrica. Els resultats demostren que els estudiants són capaços de continuar l'aprenentatge en múltiples contextos i ubicacions fent servir múltiples dispositius (tecnologies mòbils i personals) i internet. En aquest sentit, l'aprenentatge és ininterromput. Així, doncs, les universitats d'AOD necessiten redefinir el seu disseny d'aprenentatge i els serveis de suport a l'estudiant durant l'aprenentatge.