Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
22/01/2018

Autor:  Juan Francisco Martínez Cerdá
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Català, Anglès
Directors: Dr. Joan Torrent Sellens
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya.  eLearn Center (eLC)

Paraules clau: E-learning, educació online, ocupabilitat, apoderament, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), aprenentatge al llarg de la vida, alfabetització mediàtica, habilitats

+ Enllaç al projecte

Resum

Aquesta recerca estudia la viabilitat d'una educació en línia basada en l'apoderament com a via per a la millora de l'ocupabilitat al segle XXI. Concretament, mitjançant una implementació de la teoria del capital humà fonamentada en: 1) un aprenentatge al llarg de la vida fent servir mitjans en línia; 2) una educació en línia assentada sobre els pilars sociotècnics formats per sistemes de persones i tecnologies que actuen integradament; 3) una educació que ha de formar treballadors, però també ciutadans actius i emancipats socialment, i 4) una consideració dels estats de liminaritat existents en els estudiants, d'acord amb les seves diverses situacions individuals d'accés i ús de múltiples dispositius digitals de manera ubiqua i ininterrompuda, és a dir, en espais, llocs, temps i moments adequats a les seves necessitats. La recerca mostra que aquest tipus d'educació proporciona resultats positius en tres àmbits, no sempre estretament lligats entre si: 1) l'econòmic, contribuint a tenir contractes de feina, estabilitat laboral i seguretat dels llocs de treball; 2) el social, considerant l'alfabetització mediàtica com a via per a l'apoderament i la inclusió social, en el sentit de desenvolupar habilitats orientades a la ciutadania activa i a l'emancipació, i 3) el socioeconòmic, fusionant totes dues dimensions i establint una educació d'acord amb valors, coneixements i tècniques amb els quals es pugui fomentar una integració d'habilitats relacionades amb predisposició per a l'ocupació, la gestió del coneixement, l'apoderament mediàtic, la col·laboració, la digitalització i la consciència respecte a les tendències futures del mercat de treball. Les proves científiques mostren que una educació en línia vàlida per a l'ocupabilitat ha de tenir una forta orientació social i estar basada en uns estudiants amb un rol de ciutadania activa i responsables sobre el seu futur professional. Una educació d'aquest tipus serà capaç de resoldre el nus gordià d'una ocupabilitat entesa com un capital de fluïdesa contínua amb el qual saber moure's emancipadament en el mercat de treball.