Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
15/03/2016

Autor:  Lorena Yadira Alemán de la Garza
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Castellà
Directors: Dra. Teresa Sancho Vinuesa, Dra. Marcela Georgina Gómez Zermeño
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya.  eLearn Center (eLC)

Paraules clau: MOOC, capacitació docent, gestió educativa, qualitat, lideratge

+ Enllaç al projecte

Resum

Els MOOC han desencadenat un debat global que en qüestiona la qualitat pedagògica. L'objectiu d'aquesta recerca és descriure un conjunt d'indicadors per a avaluar la qualitat dels MOOC que s'ofereixen com a estratègia per a enfortir la formació docent. La motivació principal se sustenta en els canvis estructurals relacionats amb la gestió i el lideratge per a la millora de la qualitat educativa que s'han implantat en escoles d'educació bàsica a Mèxic. Es va aplicar l'enfocament quantitatiu en un estudi de cas i els principals instruments per a la recollida de les dades són un inventari d'indicadors de qualitat utilitzats en recerques prèvies, un qüestionari administrat als participants en el curs i exàmens de prediagnòstic i postdiagnòstic. Aportacions: es proposa i es valida un conjunt d'indicadors de qualitat i s'analitza la idoneïtat de l'ús dels MOOC com a estratègia de formació per al desenvolupament professional docent.