Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
17/11/2016

Autor:  Marta Arguedas Lafuente
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Castellà
Directors: Dr. Atanasi Daradoumis, Dr. Fatos Xhafa
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya.  eLearn Center (eLC)

Paraules clau: e-learning emocional, feedback emocional, anàlisi de sentiment, tutor virtual afectiu, ontologia emocional

+ Enllaç al projecte

Resum

El problema d'investigació que s'ha desenvolupat en aquesta tesi pretén donar resposta a algunes de les preguntes obertes actualment al voltant de dos grans temes, "Emotion Awareness in elearning" i "Emotional feedback in e-learning", proposant un model conceptual i computacional de anàlisi de l'emoció en un entorn CSCL i, en particular, en el discurs educacional que té lloc en aquests entorns. En aquesta línia, els objectius d'aquesta tesi han estat mostrar les emocions que els alumnes senten durant el seu procés d'aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals i com aquestes emocions influeixen en el seu aprenentatge. Avaluant les emocions obtingudes, classificant-les i observant la seva evolució dins el període de temps que duri l'acció formativa. Estudiant, a més, per quines situacions formatives, els tutors virtuals afectius poden resultar efectius i apropiats i determinar quines capacitats o habilitats han de tenir per optimitzar els processos d'aprenentatge dels alumnes. Els resultats mostren que un enfocament integrat que inclou solucions i estratègies metodològiques constructivistes per a la detecció i interpretació de l'emoció pot ser desenvolupat i aplicat. Entre els resultats obtinguts es destaca la capacitat del sistema de proporcionar consciència emocional i retroalimentació emocional, analitzar els efectes d'aquest tipus de consciència i la influència d'aquest tipus de retroalimentació en aspectes relacionats amb l'aprenentatge, la motivació, el compromís, l'autoregulació i els resultats de l'aprenentatge dels estudiants així com la gestió del temps (time management) i la gestió d'un mateix (self-management) en termes d'implicació conductual i cognitiva, autoregulació i rendiment dels estudiants.