Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
07/06/2017

Autor:  Meritxell Monguillot Hernando
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Castellà
Directors: Dr. Montse Guitert Catasús, Dr. Carles González Arévalo
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya.  eLearn Center (eLC)

Paraules clau: colaboració docent, TIC, educació física

+ Enllaç al projecte

Resum

El problema de la recerca parteix de la descontextualització existent entre les pràctiques educatives escolars, les característiques i necessitats de la societat actual i la falta d'interès i motivació dels alumnes per l'aprenentatge. Davant aquest context, la finalitat de la recerca se centra en com es poden dissenyar situacions d'aprenentatge intervingudes per TIC en educació física per mitjà del treball col·laboratiu docent com a estratègia, a fi de respondre als requisits d'una societat cada vegada més tecnològica, canviant i incerta. La recerca acaba amb la presentació d'un model d'ecosistema d'aprenentatge transferible a altres contextos educatius que afavoreixi el canvi educatiu d'acord amb les demandes socials del moment. L'interès de la recerca és justificat per nombrosos estudis que emfatitzen la importància d'una transformació educativa que advoqui per l'aprenentatge competencial, la combinació d'entorns d'aprenentatge, la col·laboració i la integració de les TIC a l'aula.