Societat de la Informació i el Coneixement

Reporte de capital intelectual como determinante del valor de mercado en empresas con alta bursatilidad de Colombia, Chile y México

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
28/01/2016

Autor: Arnaldo Heli Solano Ruiz
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: espanyol
Director: Dr. David Castillo Merino
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Paraules clau: Informe de capital intel·lectual, Valor de mercat, Intangibles, q de Tobin


+ Enllaç al projecte

Resum

La present tesi doctoral formula un model multivariat i identifica si l'informe del capital intel·lectual resulta ser determinant del valor al mercat públic de valors, com a representació de les decisions d'inversió en el capital de les empreses. Per a això, es va recórrer a informació subministrada a internet, per una cohort retrospectiva conformada per les empreses amb alta bursatilitat de Colòmbia, Xile i Mèxic, entre l'últim trimestre de l'any 2006 i el tancament del segon trimestre de l'any 2008. Les variables recollides inclouen dades financeres, comptables i de responsabilitat social empresarial, així com l'informe d'indicadors de capital intel·lectual d'acord al proposat per Monclús i col·laboradors (2005).