Societat de la Informació i el Coneixement

TIC, co-innovación y productividad de las pequeñas y medianas empresas en Chile: Evidencia empírica y comparación internacional de resultados

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
27/01/2016

Autor: Roberto Alfonso Jijena Infante
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: espanyol
Director: Dr. Joan Torrent Sellens
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Paraules clau: Complementarietat, Productivitat, Innovació, Tecnologies d'informació i comunicació (TIC), Capital humà


+ Enllaç al projecte

Resum

A l'agenda dels països llatinoamericans les polítiques estan orientades a una major productivitat que enforteixin el seu posicionament competitiu. La present tesi, sota aquest rerefons, indaga sobre com les relacions de complementarietat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació, qualificació del capital humà i les formes de gestió organitzacional impacten en la productivitat de les petites i mitjanes empreses en l'economia chilena. Així mateix, per tenir un criteri apreciatiu, s'ha recorregut a comparar els resultats obtinguts amb l'evidència empírica resultant d'investigacions efectuades a Catalunya en particular, i també en un conjunt d'altres economies. Contrastacions efectuades tant per tenir un referent pel que fa a la realitat chilena, com per demostrar l'actualitat del model utilitzat i la seva capacitat d'entendre les noves formes d'organització de la producció on les complementarietats entre dimensions juguen un paper protagonista.