Societat de la Informació i el Coneixement

The role of information and telecommunication technologies in the productivity of Central and Eastern European countries

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
28/09/2017

Autor: Aleksandra Aldona Skorupinska
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: Anglès
Director: Dr Joan Torrent Sellens
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: TIC, Països del centre i est d'Europa (CEE), productivitat del treball, complementarietats

+ Enllaç al projecte

Resum:

La tesi està escrita com un manuscrit de cinc publicacions científiques i presenta una de les primeres evidències de la relació entre les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la productivitat en els països del centre i de l'est d'Europa (CEE). La part macroeconòmica de la tesi analitza el procés de transició cap a l'economia del coneixement en els països de l'àrea CEE. La part microeconòmica de la tesi es presenta en tres publicacions. El primer estudi aporta les evidències de les relacions directes i indirectes entre la productivitat i les TIC i confirma la importància de les fonts de productivitat de la coinnovació (complementarietat amb la inversió TIC) de les empreses fabricants de l'Europa de l'Est. El segon estudi analitza les diferències entre els principals impulsors de la productivitat (innovació, internacionalització i capital humà) entre empreses alemanyes i poloneses. La tercera publicació analitza la importància de les fonts de productivitat de la coinnovació utilitzant les dades recents de les empreses poloneses.