Societat de la Informació i el Coneixement

Citizens as the engine of transformations: An investigation of the effects of the new forms of government-citizen interaction on the organisational structure and dynamics of public administrations

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
01/02/2016

Autor: Ana Waksberg Guerrini
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: Anglès
Director: Dr Eduard Aibar Puentes, Dr Albert Batlle Rubio
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: STS, e-govern, administració pùblica, ciència de dades, teoria organitzacional

+ Enllaç al projecte

Resum:

L'objectiu de la tesi és respondre si la intensificació de la interacció basada en TIC entre el govern i els ciutadans en relació amb els serveis públics que generen gran quantitat d'informació condueix a la transformació organitzativa de les administracions públiques de São Paulo i Rio de Janeiro. La resposta electrònica (e-feedback) dels ciutadans és el motor de la transformació governamental? Basant-se en la tradició del constructivisme social, l'enfocament analític considera les diferències en les tecnologies pràctiques, les condicions associades amb la implantació i l'ús, i les seves conseqüències. Aquesta recerca arriba a la conclusió que, tot i que tenen condicions interpretatives i tecnològiques similars, les condicions institucionals d'ambdós casos són diferents i, per tant, afecten de manera diferent els interessos dels governs a l'hora d¿utilitzar les dades proporcionades pels ciutadans. És precisament l'ús d'aquesta informació el que explica el grau de transformació de les dinàmiques organitzatives i les estructures administratives. En segon lloc, la participació dels ciutadans per mitjà de les TIC genera dades massives (big data) que poden tenir més importància que la purament política en la implantació de polítiques públiques.