Societat de la Informació i el Coneixement

Electrodance as a "being-together": New forms of mediatization in the communication of youth styles

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
05/02/2016

Autor: Toni Cambra González
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: Anglès
Director: Dr Roger Martínez Sanmartí
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Media, comunicació, interfaç, joventut, cultura, ball

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta tesi s'emmarca en un interès per explorar com els estils i les cultures juvenils són produïts culturalment en un marc de comunicació digital en xarxa com l'actual. Amb aquest objectiu, pren com a objecte d'estudi l'electro dance, un estil de ball jove nascut als suburbis parisencs cap al 2006 i disseminat en anys posteriors globalment, l'aparició i desenvolupament del qual arriba amb la darrera onada de mitjans i plataformes digitals. La tesi proposa, des dels plans teòric i empíric, una anàlisi de les pràctiques quotidianes dels electrodancers que configuren una manera d'«estar tots plegats», i dedica atenció especial a les que fan un ús intensiu dels mitjans digitals recents. Conceptes com mediatization, interface, comunicació broadcast enfront de network integren un marc d'interpretació des del qual s'observa com nocions habituals com les de públic i privat, producció i consum, local i global o interacció cara a cara i tecnològicament mitjançada assoleixen una nova articulació en els nostres dies i esdevenen expressió d'un entorn de comunicació global massiva en constant transformació.