Societat de la Informació i el Coneixement

Comunes urbanos: Lecciones desde la Barcelona de principios del siglo XXI. Una propuesta de caracterización desde la praxis

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
30/01/2018

Autor: Carlos Cámara Menoyo
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: castellà, anglès
Director: Dr. Dr Pep Vivas i Elias, Dr Ramon Ribera Fumaz, Dr Jorge León Casero
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Comuns, comuns urbans, ciutat, crisi, dret a la ciutat, etnografia, estudi de casos

+ Enllaç al projecte

Resum:

El concepte dels comuns és tan poderosament suggeridor com ambigu. Prova d'això és el creixent interès que han experimentat durant els darrers anys i, també, el fet que comprèn àmbits i aspiracions tan diversos que són, de vegades, contraposats, però que, malgrat tot, comparteixen una visió transformadora de la ciutat i la societat basada en la cooperació. Aquesta recerca doctoral se centra en un dels subgrups dels comuns, el dels comuns urbans, i té com a objecte qüestionar-los i comprendre'ls. Per a aconseguir-ho, després d'un marc teòric exhaustiu que ens permetrà conèixer les arrels i contradiccions del concepte, proposem una lectura situada i basada en la pràctica. A partir de l'estudi etnogràfic de vint-i-nou casos (vuit dels quals analitzem exhaustivament) de la Barcelona de començaments del segle XXI, confeccionem cinc fils discursius al voltant de les seves reivindicacions: autogestió i institucionalització, relacionalitat, materialitat i espacialitat, i tecnologia i cultura lliures. És a partir de la seva anàlisi que obtindrem les claus per a comprendre'n les vinculacions amb el fet urbà i social i, en darrera instància, per a caracteritzar el concepte de comú urbà i determinar si, efectivament, els comuns urbans poden ser autèntics motors de transformació urbana, social i econòmica que donin lloc a proposar ciutats i societats alternatives més justes.