Societat de la Informació i el Coneixement

Flujo y comportamiento del consumidor en los supermercados en línea

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
19/06/2019

Autor: Doris Morales Solana
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: Castellà
Director: Dr Irene Esteban Millat, Dr Alejandro Alegret Cotas
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya.

Paraules clau: Supermercats online, flux, comportament del consumidor, consumidor digital, equacions estructurals

+ Enllaç al projecte

Resum:

L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral és avançar en el coneixement de les experiències de flux a l'àrea del gran consum en línia. El flux és un estat mental que experimenten les persones quan estan profundament implicades en alguna activitat, i serveix d'element d'estudi per a entendre millor el comportament del consumidor digital. La metodologia de recerca emprada es basa en una anàlisi qualitativa mitjançant cinc entrevistes a experts sobre supermercats en línia, i una anàlisi quantitativa, a través d'una enquesta en línia, que permeti contrastar el model teòric de flux proposat amb equacions estructurals. Els resultats obtinguts constaten l'existència del flux en l'experiència del consumidor en supermercats en línia i es verifiquen dues conseqüències directes: la intenció de compra i la lleialtat. D'això es desprèn la importància d'incentivar experiències de flux en supermercats en línia per a obtenir avantatges competitius.