Societat de la Informació i el Coneixement

Un marco sistémico para el diseño y desarrollo de un titulación universitaria de grado en un ámbito de conocimiento emergente: la experiencia del GMUOC en un ámbito de conocimiento emergente: la experiencia del GMUOC

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
05/02/2016

Autor: Ferran Giménez Prado
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: Castellà
Director: Dr Eugènia Santamaría Pérez, Dr Carles Sigalés Conde
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Disseny curricular, desenvolupament curricular, innovació educativa, emprenedoria, gestió educació superior, educació universitaria

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta tesi investiga el que significa la implementació d'un nou grau per a una àrea de coneixement emergent, i els factors clau implicats en el seu desenvolupament. Seguint la metodologia de la Grounded Theory, s'investiga l'experiència de creació del grau Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) mitjançant l'anàlisi documental, entrevistes en profunditat als participants (professors, administradors i estudiants) i la comparació i el contrast de les dades del cas particular amb la literatura. Aquesta investigació mostra que la creació d'un nou títol de grau universitari per a un camp de coneixement emergent és el resultat d'un conjunt de processos interrelacionats que condueixen al desenvolupament d'un microsistema. Una nova realitat que, per assolir la maduresa, passa a través de 3 etapes diferents d'evolució caracteritzades per posicionar el nucli de l'activitat generadora de valor en diferents capes del sistema. El marc conceptual obtingut com a producte d'aquest treball de recerca és una eina útil per analitzar els elements que formen part de la problemàtica de respondre a les oportunitats que planteja l'aparició de noves àrees de coneixement des d'una perspectiva sistèmica i interdisciplinària.