Societat de la Informació i el Coneixement

Social Networking in Second Language Learning

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
17/12/2015

Autor: Maria Luisa Malerba Candilio
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: Anglès
Director: Dr Marie Christine Appel
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Aprenentatge d'idioma, xarxes socials, aprenentatge informal, aprenentatge permanent

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta tesi se centra en l'aprenentatge informal d'una segona llengua en comunitats en línia com Livemocha i Busuu. Els objectius són: (1) analitzar el potencial de les comunitats en línia per a aconseguir resultats d'aprenentatge a llarg termini; (2) examinar les accions dels estudiants mentre construeixen oportunitats d'ús de la segona llengua en aquests entorns, i (3) explorar les potencialitats i les limitacions de les eines de les comunitats en línia. Amb la finalitat d'assolir aquests objectius, l'estudi, que s'inscriu en el marc teòric de la perspectiva sociocultural i de la teoria de l'activitat, ha utilitzat una metodologia de recerca principalment qualitativa i centrada en el mètode etnogràfic. La recerca conclou amb una reflexió crítica sobre la importància de l'autonomia de l'estudiant. S'ha destacat que l'autonomia de l'estudiant és un requisit important perquè l'experiència d'aprenentatge informal en aquests entorns sigui eficaç. A més, aquest estudi tradueix els resultats obtinguts en un conjunt de recomanacions pedagògiques dirigides a experts d'entorns d'aprenentatge, a estudiants i a professors d'idiomes, per tal de fomentar una experiència d'aprenentatge en les comunitats en línia més positiva tenint en compte, també, la seva possible aplicació en un context d'aprenentatge formal.