Societat de la Informació i el Coneixement

Amateur museum practices: Leisure, myth, and ritual. Seven case studies from Catalonia and a contrast case from Colombia

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
25/09/2017

Autor: Mariona Moncunill Piñas
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: Anglès
Director: Dr Natàlia Cantó Milà
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Museologia, pràctica, lleure, sociologia

+ Enllaç al projecte

Resum:

Els museus amateur són museus practicats com a lleure pels seus fundadors. Malgrat que la museologia no ha prestat gaire atenció a aquesta tipologia de museus, ens ofereixen l'oportunitat de qüestionar temes importants sobre el museu com a institució, els objectius de les seves pràctiques, la manera amb què els individus s'hi poden relacionar i el paper que poden tenir en les nostres societats. M'aproximo a les pràctiques de museus amateur mitjançant una recerca qualitativa basada en la teoria fonamentada (grounded theory). Set casos d'estudi de Catalunya i un cas de contrast de Medellín (Colòmbia) conformen el corpus d'aquesta recerca. Han estat aproximats per mitjà d'observació participant, entrevistes en profunditat i revisió de documentació. El marc teòric i la construcció teòrica que resulta d'aquesta recerca es basen especialment en la teoria de la pràctica de Bourdieu i en la concepció de consum cultural de de Certeau, així com en els estudis de lleure i les teories sobre mite i ritual.