Societat de la Informació i el Coneixement

Prácticas cibertransnacionales de ciudadanía a través de Internet. El caso de San Martin de Bolaños, Jalisco, México

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
26/01/2016

Autor: Miriam del Carmen Cárdenas Torres
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: anglès
Director: Dra. Agnès Vayreda Duran
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Cibertransnacionalisme, comunitats virtuals, pràctiques cibertransnacionals de ciutadania, Internet, Mèxic 

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta tesi ha investigat un cas particular de comunicació col·lectiva i transnacional sorgida a partir d'una pàgina web creada per un migrant resident als Estats Units, originari de Sant Martí de Bolaños, Jalisco, Mèxic. És un estudi qualitatiu, en profunditat i longitudinal. El seu punt d'arrencada remunta a l'any 2003, quan en aquesta localitat aquestes tecnologies encara eren molt incipients, i acaba el 2012. Les principals aportacions de la tesi es divideixen en dos grans eixos temàtics. D'una banda, es demostra la creació d'una comunitat virtual transnacional que va formar una societat paral·lela a la real i que funcionava segons les seves pròpies dinàmiques. De l'altra, s'argumenta que això va esdevenir en un espai públic; és a dir, en un camp de politització i de conflicte que va tenir determinades conseqüències fora de la seva estricte espai social. Es conclou que es van dur a terme pràctiques transnacionals de ciutadania informal per haver-se desenvolupat en espais virtuals i sota mecanismes no institucionalitzats. En aquest sentit s'afirma que aquestes pràctiques van ser democratizants en la mesura que van lluitar per la realització efectiva de drets de ciutadania i que amb les seves expressions, van manifestar continguts, valors i aspiracions democratitzadores. No obstant això, va faltar el component institucional perquè aquestes pràctiques puguin incidir en la construcció de processos democràtics. Finalment, aquesta tesi, a partir de les dades obtingudes del treball de camp, aporta una matisació a les definicions de transnacionalisme que formula la literatura acadèmica. En el seu lloc, proposa el terme cibertransnacionalisme que s'adequa millor al cas estudiat amb la finalitat de no atorgar un major pes a cap ciutadà (els que van migrar o els que no ho van fer), ja que uns i altres van ser complementaris i igualment necessaris.