• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Escola de Doctorat Normativa

Normativa acadmica dels estudis de doctorat

Aquest document recull la normativa acadmica en la qual s'emmarca el doctorat. Ha estat elaborat amb l'objectiu de proporcionar un marc de referncia al conjunt de la comunitat universitria i, molt especialment, als doctorands/es i als professors/es i investigadors/es que duen a terme l'activitat acadmica en aquests estudis.

Reial decret 99/2011

L'oficialitat dels programes de doctorat de l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s regulada pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, del Ministeri d'Educaci, que regula els estudis oficials de doctorat dins de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES).

Kit de recursos d'tica en la recerca