Centre d'Idiomes Moderns

El Centre d'Idiomes Moderns és responsable dels cursos d'anglès, francès, alemany, xinès, japonès, espanyol i català que s'imparteixen a la UOC.

Amb l'objectiu de facilitar l'equiparació nacional i internacional dels títols, tota la nostra oferta està adaptada al Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües. Això facilitarà que puguis acreditar els coneixements que tens.

Centre d'Idiomes Moderns

Equip

Joan Manzanares Morales

Mànager de programa

Diana Grau Felipe

Tècnica de gestió acadèmica

Mònica Benhamou Sabaté

Tècnica de gestió acadèmica