Consell Assessor

Consell Assessor dels Estudis de Dret i Ciència Política

El Consell Assessor dels Estudis de Dret i Ciència Política està integrat per representants dels col·legis professionals, professionals en actiu i responsables d’organismes vinculats a les àrees de coneixement pròpies dels Estudis. Es tracta d'un instrument que permet millorar la connexió entre l’activitat docent i les necessitats del món professional. Està format per:

  • Anabel Marcos Vilar, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en la seva representació hi va assistir Marta Vila)
  • Antonio Recio Córdoba, president de l’Audiència Provincial de Barcelona (en la seva representació va hi va assistir Josep Guiu)
  • Agustí Colomines i Companys, director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Anna Parés i Rifà, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
  • Miquel Roca i Junyent, president del Consell d’Administració del Despatx Roca Junyent
  • Josep Oriol Rusca i Nadal, degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
  • Gabriel Capilla Vidal, director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada