Cooperació al desenvolupament

L'expansió d'internet i les TIC ha obert noves oportunitats, però les desigualtats en l'accés a l'educació i el coneixement persisteixen en el món. Per això, des de Cooperació al Desenvolupament de la UOC ens involucrem a reduir la divisòria educativa i social.

D'acord amb els reptes que planteja l'agenda de les Nacions Unides, la nostra missió és facilitar l'accés a l'ensenyament superior a totes les persones i contribuir a posar fi a les desigualtats per a afavorir canvis transformadors en la societat.