A què destinem les aportacions

Les aportacions que rebem tenen com a objectius principals el suport als estudiants, el lideratge en recerca, el foment de la innovació i l’emprenedoria, i la cooperació al desenvolupament.  
 

Feu una aportació