A què destinem les aportacions

Les aportacions que rebem tenen com a objectius principals el suport als estudiants, el lideratge en recerca, el foment de la innovació i l’emprenedoria, i la cooperació al desenvolupament.  
 

Feu una aportació

Pla de beques

Pla de beques

Per a promoure la igualtat d’oportunitats entre els estudiants, atraient el millor talent, independentment de l’origen i les circumstàncies socials o econòmiques.

Cooperació al desenvolupament

Cooperació al desenvolupament

Per a contribuir a pal·liar la bretxa digital i les desigualtats en l’accés a l’educació dels col·lectius més desafavorits i dels països en desenvolupament.