Pla de beques

El nostre compromís és invertir en un pla de beques que promogui la igualtat d’oportunitats per als nostres estudiants, independentment del seu origen o circumstàncies.

Cada aportació, per petita que sigui, pot canviar la vida de les persones.

Comparteix els valors de la UOC i obtén al mateix temps els beneficis fiscals de la legislació vigent.