Com hi podeu contribuir

Tipus de col·laboració

Les entitats interessades a col·laborar amb la UOC disposen de diferents modalitats, en funció de si fan mecenatge o patrocini.

Incentius fiscals per a donatius

Les aportacions, siguin realitzades per persones físiques o jurídiques, tenen incentius fiscals per mitjà de deduccions en la quota de l’IRPF o de l’impost sobre societats.

Principis ètics

La UOC pretén desenvolupar la filantropia d’acord amb una sèrie de principis ètics. Per això és clau desenvolupar l’activitat amb transparència i responsabilitat.

Contacte

Si necessiteu orientació sobre la vostra donació filantròpica:

filantropia@uoc.edu

93 253 57 42