Com contribuir

Com contribuir

Mitjançant la vostra aportació podeu donar suport a:

• Estudiants amb dificultats per a accedir a l’ensenyament universitari.
• La millora de l’accés d’estudiants amb diferents nivells de discapacitat.
• Projectes de recerca de frontera en l’àmbit de la societat del coneixement.
• Emprenedoria i innovació en l’àmbit de la societat del coneixement.
• Projectes de cooperació al desenvolupament.

D’acord amb la situació financera i els objectius filantròpics, podem trobar la millor solució personalitzada per a la vostra aportació. 

Vies per a fer una donació

El nostre objectiu és trobar la millor solució personalitzada per a la vostra aportació.

Si necessiteu orientació sobre la vostra donació filantròpica, us expliquem diferents vies per a fer una donació.

Tipus de col·laboració

Les entitats interessades a col·laborar amb la UOC disposen de diferents modalitats, en funció de si fan mecenatge o patrocini.

Incentius fiscals per a donatius

Les aportacions, siguin realitzades per persones físiques o jurídiques, tenen incentius fiscals per mitjà de deduccions en la quota de l’IRPF o de l’impost sobre societats.

Principis ètics

La UOC pretén desenvolupar la filantropia d’acord amb una sèrie de principis ètics. Per això és clau desenvolupar l’activitat amb transparència i responsabilitat.