Principis ètics

La UOC pretén desenvolupar la filantropia d’acord amb uns principis ètics. Per això és clau desenvolupar l’activitat amb transparència i responsabilitat.

Aquestes són les directrius que guien la nostra tasca:

 • La UOC no accepta donacions que siguin incompatibles amb els fins de la Universitat, definits als Estatuts i a les normes d’organització i funcionament.
 • La UOC no accepta donacions si l’aportació proposada prové totalment o en part de les activitats següents:
  • Evasió d’impostos.
  • Violacions dels drets humans segons els convenis internacionals.
  • Danys ambientals explícits.
  • Discriminació contra les persones, en qualsevol forma o modalitat.
  • Limitació de la llibertat de recerca.
  • Recerca acadèmica falsificada.
  • Altres que la UOC estimi incompatibles amb els seus fins.
 • La UOC no accepta donacions si els termes de l’acceptació de la donació proposada:
  • Poden crear conflicte d’interès.
  • Requereixen accions il·legals per part de la Universitat.
  • Poden danyar la reputació de la Universitat.
  • Poden afectar negativament la relació de la Universitat amb qualsevol membre de la seva comunitat universitària o altres grups d’interès externs a la UOC.
 • La UOC només acceptarà donacions d’estudiants si no hi ha cap benefici personal o acadèmic per a l’estudiant.
 • La UOC assegura la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels donants, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.