Històries d'impacte

Xavier Cortés, director de la Ramon Molinas Foundation

Xavier Cortés, director de la Ramon Molinas Foundation

«La UOC és flexible i ens permet una col·laboració àgil»

«Mitjançant la col·laboració amb la UOC, des de la Ramon Molinas Foundation hem ajudat persones que tenen inquietuds, que creixen, que evolucionen i es formen en informàtica i tecnologia per anar més enllà, que volen avançar i fer progressar la societat. La UOC ens facilita trobar persones amb valor, amb experiències vitals diferents i amb empenta, i ens aporta una metodologia i un contingut innovadors: això no ens passaria enlloc més.»

«Es pot dir que el llegat de Ramon Molinas comença a prendre forma, entre altres vincles, a partir del nostre contacte amb la UOC: hem trobat un col·laborador que posa l'excel·lència a davant de tot, resultat d'una col·laboració transparent i de confiança. Al final, els diners són la cosa menys important en tot això.»

«Volem que la tecnologia serveixi per a les persones i no solament monetitzar els productes. Tothom fa apps, però amb sentit social no.»

«Nosaltres som una entitat filantròpica al 100%, i el que ens agrada de la UOC és que hi passen coses.»