Prioritats de la filantropia

Prioritats de la filantropia

Volem ser un referent en la formació contínua de les persones i contribuir així al seu progrés i al de la societat.

Per això, la nostra acció s’orienta a:

  • Promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats.
  • Impulsar un model basat en la personalització, la ubiqüitat i l’acompanyament. 
  • Fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria. 
  • Consolidar el lideratge en aprenentatge virtual (e-learning) i en recerca de frontera en societat del coneixement. 
  • Potenciar la construcció d’un espai global de coneixement.