Convocatria per a investigador lder de grup (2015)

L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) ha fet la seva selecci per a la convocatria interna d’investigadors lders de grup per a promoure la seva activitat. La selecci s el resultat de l’avaluaci de disset candidats per part d’un comit de selecci cientfic format per investigadors de prestigi internacional. D’aquests candidats, se’n van preseleccionar deu en una primera fase i, finalment, es van seleccionar les cinc propostes segents, amb els responsables respectius:

La proposta va ser valorada per un comit de selecci cientfic format pels experts internacionals segents:

  • Dr. Carles Boix: professor Robert Garrett de Poltica i afers pblics al Departament de Cincies Poltiques de l’Escola Woodrow Wilson d’Afers Pblics i Internacionals de la Universitat de Princeton.
  • Dra. Catarina Calsamiglia: professora de recerca al Centre d’Estudis Monetaris i Financers (CEMFI).
  • Dr. Maxi San Miguel: professor de Fsica a la Universitat de les Illes Balears (UIB) i director de l’Institut Interdisciplinari de Fsica i Sistemes Complexos (IFSIC), un centre conjunt de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior de Recerques Cientfiques (CSIC).
  • Dr. Markus Rabe: professor a la Universitat Tcnica de Dortmund.
  • Dra. Nria Sebastin: catedrtica del Departament de Tecnologies de la Informaci i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i vicepresidenta del Consell de Recerca Europeu.

A ms, l’IN3 havia seleccionat prviament, d’altres processos d’avaluaci externs, les quatre propostes segents:

Encara queden pendents els resultats d’un grup capdavanter en el camp dels sistemes complexos, que ha de dur a terme recerca interdisciplinria sobre la societat del coneixement.

Les persones seleccionades dirigiran els grups del centre desenvolupant un pla estratgic, definint un pla de treball, i establint objectius i indicadors. Els grups treballaran amb l’objectiu de participar regularment en convocatries per a aconseguir recursos competitius, especialment en l’mbit internacional, i aconseguir aliances amb altres grups, institucions o empreses. A ms, desenvoluparan un pla per a contractar talent, dissenyar poltiques per a transferir i millorar l’activitat, i establir el seu impacte social i un pla per a millorar-lo. Els grups han de respectar i complir els aspectes tics de recerca i participar en les xarxes cientfiques internacionals rellevants en el seu camp.