Visita de la Comissió Científica a l'IN3

16/04/2018

La Comissió Científica de l'IN3 es reunirà a la seu de Castelldefels amb els grups de recerca de l'IN3 els propers 19 i 20 d'abril per avaluar dos dels grups de recerca i per conèixer a resta dels grups. 

L'Institut acull actualment deu grups de recerca i cada grup ha de ser avaluat almenys una vegada cada quatre anys. Per tant, de mitjana, s'avaluaran entre dos i quatre grups cada any.

Les activitats a realitzar pels membres de la Comissió Científica de l'IN3 consisteixen a elaborar un informe d'avaluació sobre l'activitat d'un o més grups de l'Institut. El procés d'avaluació inclourà la revisió dels informes escrits proporcionats per cada grup, l'entrevista del líder del grup corresponent, una revisió exhaustiva de les avaluacions amb el director de l'IN3 i una sessió de retorn i comentaris abans de l'avaluació final. Enguany els grups de recerca a avaluar són Gènere i TIC (GENTIC) i K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON).

Al marge d'això, la resta dels grups de recerca de l'IN3 faran una breu presentació pública a la Comissió Científica per donar a conèixer les seves línies estratègiques, la composició interna del grup de recerca i els resultats més destacats de captació i producció científica. A partir d'aquí, la Comissió Científica de l'IN3 podrà emetre un informe valoratiu amb recomanacions i suggeriments per al futur.