Convocat el Premi IN3 de recerca interdisciplinària

23/05/2019

Per tal de visibilitzar el repte global d'impulsar la recerca interdisciplinària, fins al 14 de juliol és possible fer propostes per al nou premi de la UOC Cross, Inter, and trans-disciplinary Collaborations. El guardó vol reconèixer un article, llibre o patent d'una recerca de la UOC desenvolupada interdisciplinàriament al llarg del 2018. La proposta guanyadora serà guardonada amb 2.500 euros, executables en l'activitat de recerca al llarg de l'any 2020. La convocatòria s'adreça a personal docent i investigador de la UOC, i també a investigadors postdoctorals i predoctorals i personal de gestió.

Les candidatures han d'enviar a preaward_osrt@uoc.edu, de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT), un resum explicatiu de la seva proposta d'un màxim de 500 paraules, en què destaquin el valor interdisciplinari de la proposta i especifiquin el context del projecte, l'interès i objectiu de l'estudi, la naturalesa de la seva interdisciplinarietat, pel que fa a les persones i institucions implicades, i l'impacte social, relacionat amb els reptes a escala global com ara les tecnologies verdes, l'envelliment de la població i la urbanització sostenible.
 
Seran considerades propostes interdisciplinàries les que exposin la necessitat d'examinar una àrea temàtica des de diferents disciplines. Un altre aspecte que cal tenir en compte és la capacitat d'haver definit estratègies de treball cooperatiu, amb esperit de diàleg i presentant un resultat final que sigui una suma de totes.
 
Foment de la recerca interdisciplinària
 
En un món cada dia més globalitzat, una part important dels reptes de la societat s'haurà d'abordar des d'una perspectiva que combini esforços de diferents disciplines. A diferència de la recerca multidisciplinària, amb objectius dividits entre les diferents disciplines per a un resultat final, en un projecte interdisciplinari la interacció de les diferents visions és un requisit fonamental per a la construcció d'objectius comuns que integrin coneixements entre disciplines. La convocatòria d'aquest premi s'emmarca en el foment de la interdisciplinarietat de l'activitat d'R&I, com marca el Pla estratègic de la UOC, perquè la universitat esdevingui un model i un referent de recerca interdisciplinària.