Grups de recerca

Care and Preparedness in the Network Society

Care and Preparedness in the Network Society (CareNet)
Introducció

L’objectiu de CareNet és entendre l’impacte de les tecnologies, especialment de les TIC, en la nova configuració social i cultural de la cura i l’atenció social, així com de l’alerta i preparació davant de crisis, desastres i emergències. El nostre interès parteix d’una formació interdisciplinària en Estudis Socials de Ciències i Tecnologia (STS en anglès), Psicologia Social, Estudis sobre Discapacitat i Envelliment (Disability Studies) i Sociologia Digital.

Tornar a dalt
Membres
Línies de recerca
  1. Tecnologies per a l’envelliment i la vida independent: L’augment de les necessitats de cura i atenció prolongades, sobretot arrel de l’envellliment de la població i de la cronificació de moltes malalties, ha esdevingut un repte social de primer ordre. En aquest context, molts avenços tecnològics (teleassistència, e-salut, tecnologies d’autoseguiment...) van encaminats a permetre que les persones grans, amb diversitat funcional o malalties cròniques siguin capaces d’autogestionar el seu estat de salut per assolir una millor qualitat de vida i major autonomia. Sobre la base d’una trajectòria ja establerta en aquest camp, l’objectiu d’aquesta línia de recerca és analitzar críticament les conseqüències socials d’aquestes noves modalitats de cura i atenció social. Com es reorienten les pràctiques de cura? Quines són les implicacions ètiques pel que fa al que es considera una bona o mala cura? Quines són les noves definicions d’envelliment i discapacitat, independència i autonomia, benestar i salut que prefiguren aquestes innovacions? Quines noves subjectivitats , pràctiques i relacions de cura apareixen amb aquestes innovacions?
  2. Comunitats i xarxes d’assistència: En la darrera dècada han proliferat per tot Europa un seguit de comunitats, grups i xarxes que es caracteritzen per fomentar l’ajuda mútua i l’auto-gestió de les cures. Alguns exemples són les xarxes de co-paternitat o co-maternitat, que exploren formes de criança i educació alternatives a les institucions públiques i a la familia tradicional; grups, associacions i fòrums en línia de pacients i «persones afectades», que donen/reben suport mutu, comparteixen i generen coneixements o promouen una major «consciència social» sobre el seu problema; grups de persones amb diversitat funcional o de gent gran que no volen viure en residències i s’organitzen per a construir serveis i/o comunitats autogestionades. L’objectiu d’aquesta línia de recerca és entendre de quina manera aquestes xarxes i comunitats, en molts casos potenciades per les TIC, desenvolupen noves pràctiques de cura, articulen nous coneixements i donen forma a noves nocions de ciutadania.
  3. Tecnologies per a la prevenció: Les TIC, les tecnologies mòbils, els sistemes d’informació geogràfica (SIG), Twitter i altres xarxes socials són cada cop més importants per a difondre i gestionar informació vital en les situacions de crisi, emergència i desastre. Aquesta línia de recerca analitza el paper de les tecnologies de comunicació mòbil i les xarxes socials en la prevenció, la gestió i la mitigació d’emergències, crisis i desastres. Quin és el paper d’aquestes tecnologies en la transformació de les pràctiques de prevenció, la gestió i la mitigació de riscs, emergències i desastres? De quina manera alteren l’organització contemporània de la seguretat i la protecció? Com intervenen en la (re)configuració de les noves «cultures» de vulnerabilitat, resiliència i/o participació per part de la ciutadania?
Tornar a dalt
Projectes destacats
  • CUIDAR [http://cuidar.rdi.uoc.edu/]
  • MOVICOMA [http://movicoma.blogs.uoc.edu/mapa/]
  • CANDID: Checking Assumptions aND promoting responsibility In smart Development projects (H2020-ICT-2016-1)
Tornar a dalt
Projectes oberts
Tornar a dalt