Preguntes freqüents

La marca UOC es projecta amb la marca corporativa (masterbrand) i cinc submarques: UOC (Universitat Oberta de Catalunya), UOC R&I, UOC X, UOC Alumni, UOC Corporate i UOC Media. Tenim una sola marca, UOC, i sis formes d'expressar-la.

L'arquitectura de marca no és un reflex de l'organització interna, sinó que serveix per a traslladar als diferents públics les habilitats, els coneixements i els productes d'una institució.

En cas de dubte, utilitza la marca corporativa, que engloba tota l'activitat de la Universitat.

Per a saber-ne més, consulta la informació sobre l'arquitectura de marca

En els espais digitals recomanem l'ús de la tipografia UOC, ja que es pot instal·lar en el servidor i determinar quines seran les fonts alternatives. En els documents d'ofimàtica (Microsoft Word, PowerPoint,...) i Google Drive, recomanem la utilització de les tipografies alternatives: Arial per a la UOC Sans i Georgia per a la UOC Serif (titulars, destacats, etc.).

Per a saber-ne més, consulta la informació sobre tipografia.

No. Sempre que sigui possible, has d'utilitzar el logotip en positiu, amb el color corporatiu i el color de la masterbrand o les submarques. Quan l'entorn on s'hagi d'aplicar la marca o les necessitats de reproducció no ho permetin, es poden utilitzar les altres versions permeses

No. El logotip no ha de ser manipulat, redibuixat o canviat més enllà dels usos permesos. La marca UOC és flexible, adaptable i modular, el que permet tenir versions específiques per a diferents contextos i necessitats.

Contacta'ns i et proporcionarem un logotip que s'adequï al teu projecte. 

Com a estudiant de la UOC pots fer servir el logotip de la Universitat per a la teva activitat formativa, en els treballs i les proves d'avaluació.

La utilització del logotip no és permesa en espais de caire particular com webs, xarxes socials o correu electrònic, on s'expressen opinions personals i no les de la institució.

Qualsevol persona, física o jurídica, aliena a la Universitat, que vulgui fer ús gràfic de la marca UOC i/o les submarques ha d'obtenir l'autorització corresponent. Per a tramitar-la, ha de fer arribar a assessoriajuridica@uoc.edu un escrit sobre els usos per als quals sol·licita l'autorització d'ús de marca. Una vegada rebuda la informació, la UOC estudiarà cada sol·licitud.

Consulta el model d'autorització d'ús de la marca.

La persona, física o jurídica, sol·licitant podrà fer servir la marca quan hi quedi efectivament autoritzada.