Guia d'estil fotogrāfic

La identitat visual d’una marca no es limita al logotip i la tipografia. Es construeix a partir d’un conjunt d’elements visuals, entre els quals hi ha l’estil fotogrāfic, que ens ajuda a transmetre la personalitat de la marca mitjanįant la fotografia. Per a descarregar els fitxers haurās d'autentificar-te amb el nom d’usuari i la contrasenya de Campus.

També et pot interessar