Guia de xarxes socials

La Guia d'usos i estils de les xarxes socials de la UOC recull tot all necessari per a aprofitar les xarxes socials i utilitzar-les al servei de l'estratgia de la universitat. S'hi inclouen orientacions per a construir la identitat dels canals, definir la lnia editorial i prendre decisions sobre contingut i accions de comunicaci especfiques.

La Guia aborda les principals xarxes socials on la UOC t presncia: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Flickr, Issuu i Slideshare.
 

Aplicaci de la marca

L'aplicaci de la marca UOC a les xarxes socials projecta una sola veu i desplega la personalitat de la marca i les submarques:

· La marca corporativa i les submarques disposen d'avatars propis.
· La resta d'iniciatives de la UOC utilitzen l'avatar de la marca corporativa o submarca corresponent. 
· Les revistes cientfiques i els espais de coneixement utilitzen els seus propis avatars. 
 

Tamb et pot interessar