Color

El color corporatiu és el Pantone Reflex Blue U/C, que manté el blau característic de la UOC.
Aquest color incorpora una gamma que permet jerarquitzar i ordenar les submarques.

Tots aquests colors sķn RGB i, per tant, digitals i idonis per als entorns en línia, medi natural de la marca.

Gamma cromātica principal
Color corporatiu
PANTONE Reflex Blue U/C
#000078
RGB 0/0/120
CMYK 100/85/0/5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterbrand
#73EDFF
  UOC R&I
#38FF90
  UOC X
#FFE000
  UOC Corporate
#FF7D87
  UOC Alumni
#BD9EFF
  UOC Media
#FF87FF

 Cadascun d'aquests colors és exclusiu de cada submarca i no s'ha d'utilitzar en cap altre context. 

Gamma cromātica secundāria

Aquesta gamma de color serveix de suport per a recursos grāfics com ara pastilles, botons o altres elements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterbrand
30% de lluminositat
#D6FAFF
  UOC R&I
30% de  lluminositat
#C2FFDE
  UOC X
30% de lluminositat
#FFF5B2
  UOC Corporate
30% de lluminositat
#FFD9DB
  UOC Alumni
30% de lluminositat
#EBE3FF
  UOC Media
30% de lluminositat
#FFDBFF

 

 

 

 

 

Gris clar
#F0F0F0

 

 

 

 

Gris mitjā
#D0D0D0

 

 

 

 

Gris fosc
#878787

Gamma cromātica complementāria

Aquesta gamma de color serveix de reforį per aquells casos en quč la gamma principal i la secundāria siguin insuficients, facilitant la generaciķ de recursos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#DDD5C2   #DDBFB3   #D8D8EA   #ECDAB2

 Aquesta gamma no ha de destacar per sobre de la gamma principal i de la secundāria. El percentatge d’ús no hauria de superar 10%.

També et pot interessar

 Per a descarregar els fitxers haurās d'autentificar-te amb el nom d’usuari i la contrasenya de Campus.