Descomptes de matrícula

Els professionals vinculats a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d’avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la Universitat.

La UOC pot oferir descomptes de matrícula corporativa a l'empresa que participa i dóna suport a la formació dels seus professionals, previ acord de les dues parts

Les empreses que han signat un acord amb la UOC han de comunicar-ho als seus professionals i informar de les condicions i del procediment per a gaudir-ne. 

Cada organització disposa d'un codi promocional específic perquè els seus professionals puguin utilitzar-lo en el moment de fer la seva matrícula.

 

Si l'empresa ha acordat descomptes amb la UOC, aquests són compatibles amb els de matrícula anticipada. Primer s’aplica el descompte de matrícula anticipada, i al resultant s’aplica el descompte de matrícula corporativa acordat per conveni entre la UOC i l’empresa. A la factura queden reflectits els dos descomptes.

Si l'estudiant pertany a dos col·lectius que han acordat descomptes amb la UOC, aquests no són acumulatius. Per exemple, si té accés a un descompte de matrícula corporativa i a un altre d'Alumni, ha de triar un dels descomptes i utilitzar el codi promocional corresponent. 

Si l’estudiant disposa d’un codi promocional de descompte gràcies a un acord establert entre l’empresa i la UOC, el pot utilitzar des del formulari on line de tramitació de matrícula. La UOC li aplicarà automàticament el descompte pactat amb l’empresa i així li constarà en la seva factura.

Si l’estudiant ja ha fet la matrícula però no ha indicat el codi promocional de descompte, cal contactar amb Matrícula Corporativa perquè es modifiqui internament l’import de la matrícula i s’apliqui el descompte corresponent.