Organitzacions Associades

Les empreses i institucions que col·laboren en la difusió de l’oferta formativa de la UOC perquè els seus professionals s’hi inscriguin amb avantatges i descomptes.

Són Organitzacions Associades empreses i institucions que fan de la UOC el seu centre proveïdor de formació, perquè els seus professionals s'hi puguin matricular amb avantatges i descoptes.

Q
U