Gestió de la matrícula

Des de Matrícula Corporativa es proporciona el suport necessari perquè els professionals vinculats a una empresa o institució que ha subscrit un acord amb la UOC, puguin gaudir d’avantatges i descomptes en la matriculació.

Aquests avantatges són vàlids per aquells programes, assignatures o cursos que l’empresa hagi acordat prèviament amb la Universitat. Per a poder gaudir d'aquests avantatges, cal disposar del codi promocional que la UOC adjudica a cada empresa o institució. 

Tramitació de la matrícula

L’empresa pot tramitar la matrícula mitjançant el formulari on line, sempre que disposi de totes les dades personals de l’estudiant.
Si es tracta d’un grup nombrós d’estudiants (vint persones o més), pots contactar amb Matrícula Corporativa per a rebre suport en la tramitació d’una matrícula conjunta.

Com tramitar la matrícula: 

 

Màsters, postgraus, especialitzacions, seminaris, cursos d'idiomes

 

 

Graus, màsters universitaris, assignatures per a cursar lliurement

Pagament de la matrícula

La formació de la UOC pot ser finançada totalment o parcial per l'empresa, i així ho ha de fer constar l'empresa o l'estudiant en el moment de formalitzar la matrícula.

 

Tipologia d'estudis Finançament total o parcial
Màsters, postgraus, especialitzacions, seminaris, cursos d'idiomes L'empresa pot pagar el percentatge que acordi amb el treballador.
Graus, màsters universitaris, assignatures per a cursar lliurement No es pot repartir el pagament entre l'empresa i l'estudiant, ja que només es pot emetre una única factura.

 

Condicions de pagament

La forma de pagament de les empreses és sempre per transferència bancària al número de compte que dona Matrícula Corporativa.

Si el pagament el fa l'empresa, l'import ha de ser en un sol pagament i en una única factura.

Terminis de pagament

Si la data de pagament de l’empresa és posterior a la data de començament del curs acadèmic, cal comunicar-ho per correu electrònic a Matrícula Corporativa perquè la UOC ho tingui en compte i l’estudiant pugui començar el seu curs sense problemes.

 

FUNDAE

Els programes de la UOC no són bonificables mitjançant FUNDAE