Convenis internacionals

Les aliances internacionals –amb universitatsinstitucions educatives i organismes internacionals– promouen la mobilitat, capten el talent, enriqueixen el coneixement, enforteixen la presència global i ajuden a potenciar determinades àrees d’estudis de la Universitat. La constitució d’aliances és un procés tant proactiu com reactiu, que involucra diferents grups operatius de la Universitat.

Entre els convenis més destacats de la UOC hi ha:

 

Universitats i institucions educatives internacionals

Organismes i institucions internacionals