La UOC entra a la xarxa d'Unitats de Cultura Científica i d'Innovació de l'Estat

Ser agents actius per apropar la ciència a la ciutadania. Aquest és un dels principals objectius dels membres que composen la xarxa estatal d'Unitats de Cultura Científica i d'Innovació (UCC+i), impulsada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), que ha aprovat la proposta d'adhesió de la UOC. D'aquesta manera, la Universitat se suma a una iniciativa formada per universitats, fundacions i altra sèrie d'entitats que tenen com a tasca comuna millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics de la societat. Un objectiu que les UCC+i assoleixen gràcies també a l'intercanvi d'experiències i la cerca de sinergies entre les entitats que conformen la xarxa per millorar la qualitat dels productes i serveis i l'optimització de recursos destinats a la difusió de l'activitat d'R+D+I.

Amb la UOC, a Catalunya són 13 les entitats que compten amb una UCC+i. Al web de la xarxa podeu consultar-ne més informació i conèixer quines organitzacions són els seus membres.