Tres de cada quatre adolescents utilitzen internet per a informar-se sobre temes de salut

  Foto: Flickr Matthew Wilkinson / (CC)

Foto: Flickr Matthew Wilkinson / (CC)

03/12/2015
Jordi Rovira
El grup de recerca PSINET de l'IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la UOC van presentar fa alguns dies l'estudi Diferències de gènere i edat en l'ús d'internet per a la salut, necessitats i recerca d'ajuda en adolescents de Catalunya. Aquest estudi, que forma part del projecte Adolescents en xarxa, es va presentar al Primer Congrés Internacional de Psicologia Clínica i de la Salut amb Nens i Adolescents que va tenir lloc entre el 19 i el 21 de novembre a Madrid. La investigadora principal del projecte és Noemí Guillamón, doctora en Psicologia i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

L'adolescència és una etapa de canvis en la qual poden emergir moltes dificultats, però alhora s'observa que molts joves són reticents a demanar ajuda als serveis de salut quan aquestes dificultats apareixen. Tenint en compte que la tecnologia forma part inherent de la vida dels adolescents, aquest estudi es planteja fins a quin punt internet cobreix aquesta necessitat d'informació i ajuda pel que fa a la salut entre els més joves.

Aquest treball, doncs, vol saber quin és l'ús d'internet i les xarxes socials per a la salut en adolescents, la seva percepció de necessitat d'ajuda i la seva opinió sobre la possibilitat d'incorporar un servei de salut a la xarxa adreçat a cobrir les seves necessitats. Per això l'estudi s'ha fet mitjançant una enquesta anònima de 43 preguntes agrupades en quatre àrees (demografia, ús d'internet i xarxes socials, percepció de salut i necessitat d'ajuda), que han respost 2.784 estudiants entre dotze i divuit anys de tretze instituts de secundària catalans.


A més edat, més interès

Les conclusions de l'estudi mostren que tres de cada quatre adolescents busquen informació sobre salut a internet, majoritàriament amb cercadors generals com Google o Wikipedia. Les noies busquen més informació sobre salut que no pas els nois i ho fan especialment sobre aspectes de l'aparença física, malalties i salut mental. L'estudi també conclou que com més edat, més augmenta la cerca d'informació sobre salut. D'altra banda, el 84% dels adolescents perceben que la seva salut és bona o molt bona. Les noies i els adolescents més grans perceben la seva salut pitjor que la dels nois i dels més joves.

Una altra conclusió és que, a l'hora de demanar ajuda, s'estimen més fer-ho cara a cara –sobretot als amics i pares–, tot i que al voltant del 30% utilitza internet per a buscar informació o per a compartir els seus problemes a les xarxes socials. Per tant, sembla que els adolescents fan servir internet majoritàriament per a cercar informació sobre salut, però quan tenen un problema van a les fonts informals que tenen a l'abast, com els amics i els pares, en detriment de professionals com els professors i els psicòlegs.

La salut dels adolescents i internet
 


Per tot això, segons les autores de l'estudi, és necessari, en primer lloc, dotar els adolescents de recursos per a aprendre a buscar informació de qualitat a la xarxa i que aquests recursos siguin útils, específics i sensibles a les característiques i preferències dels adolescents. L'estudi, doncs, s'ha plantejat com el pas previ necessari per al disseny d'estratègies adreçades a millorar la informació sobre salut per a joves i el seu accés als recursos de salut, que en definitiva han de revertir en la millora de la seva qualitat de vida.


La importància de l'entorn

En segon lloc, una altra de les conclusions de l'estudi és que, atès que els amics i familiars tenen un paper molt important com a fonts d'informació i suport sobre temes de salut, és fonamental dotar aquestes persones significatives de l'entorn dels adolescents de la formació i els recursos en matèria de salut necessaris perquè esdevinguin veritables figures d'ajuda.

D'altra banda, des del PSiNET es dissenya una intervenció en línia adreçada a la prevenció dels trastorns d'ansietat en adolescents, a partir de l'adaptació i millora dels programes en línia de tractament de l'ansietat que hi ha actualment. Aquest programa s'aplicarà de manera pilot a un grup reduït d'adolescents amb nivells elevats d'ansietat, i es durà a terme una avaluació de l'efectivitat del programa.

Experts UOC

Noemí Guillamón

Doctora en Psicologia i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC

Expert/a en: Promoció de la salut mitjançant les TIC en adolescents.

Veure fitxa

Montserrat Martínez

Psicòloga infantil i juvenil i consultora dels Estudis de Psicologia de la UOC

Expert/a en: Psicopatologia infantil, avaluació psicològica infantil i juvenil.

Veure fitxa

Isabel Alarcón

Tutora del Grau de Psicologia de la UOC

Expert/a en: Psicologia clínica.

Enllaços relacionats