La UOC és la primera universitat en línia del món que obté la certificació TedQual de l'OMT
Grau de Turisme de la UOC
18/02/2015

Segons Àngels Fitó, directora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, «estem molt satisfets per haver aconseguit aquesta certificació, sobretot perquè l'hem obtingut amb un 8,9 de nota, que ens situa per damunt de moltes universitats presencials que també tenen el TedQual. A més, ens posiciona com a universitat referent en e-learning en turisme al món».

El TedQual és una certificació de caràcter voluntari que, per mitjà del seguiment d'uns estàndards mínims de qualitat per a l'ensenyament turístic, busca la millora permanent dels programes de formació i investigació en turisme, sobretot per a aconseguir un desenvolupament sostenible d'aquest sector.

L'auditoria que es porta a terme per a atorgar el TedQual avalua aspectes com la coherència del pla d'estudi, els continguts del programa, la infraestructura i equipament de suport pedagògic, les polítiques i eines de suport a la gestió administrativa, l'existència de mecanismes transparents per a la selecció de professorat, etc.

El director del Programa de Turisme de la UOC, Joan Miquel Gomis, ha explicat que «hem estat auditats amb els mateixos criteris i rigor que qualsevol universitat presencial, i hem aconseguit uns resultats excel·lents. Això representa una garantia per als estudiants que volen cursar estudis de turisme a la UOC, ja que tenim la mateixa qualitat i els mateixos resultats d'aprenentatge que en una universitat presencial, com acredita aquesta certificació internacional».

El fet de tenir la certificació TedQual permetrà a la UOC intensificar les relacions amb la xarxa internacional d'universitats associades que poden conduir a acords que beneficiaran estudiants i professors. En aquest respecte, Soledad Morales, directora del màster d'Estratègia i gestió sostenible de les destinacions turístiques, explica que «la certificació TedQual ens ajudarà a enfortir el procés d'internacionalització del nostre màster, ja que ens obre les portes per a fer recerca i docència amb altres universitats de la xarxa TedQual. Però especialment rellevants són també les oportunitats que tindran els nostres estudiants per a participar en projectes formatius internacionals i per a gaudir de beques donades per l'OMT».


Grau de Turisme i màster

L'objectiu del grau de Turisme és preparar professionals amb una formació versàtil, amb capacitat per a ocupar una àmplia gamma de funcions de gestió en qualsevol institució pública o privada relacionada amb el sector turístic o, també, d'emprendre el seu propi negoci al sector. Més del 80% dels estudiants del grau de Turisme de la UOC estan inserits en el mercat laboral quan cursen els seus estudis, bona part d'ells en el sector turístic, i prop del 60% tenen estudis universitaris previs. Actualment, també, prop del 20% dels estudiants de la UOC provenen dels cicles formatius de grau superior.

Aquest grau s'integra dins els Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i, per tant, és molt orientat a l'empresa turística. Però l'eix territorial (recursos territorials, planificació de l'espai turístic...) és també fonamental en aquesta formació. Tant la metodologia com els continguts tenen una orientació molt pràctica, i giren sempre entorn de tres conceptes clars: sostenibilitat, innovació i TIC.

D'altra banda, el màster d'Estratègies i gestió sostenible de les destinacions turístiques és pensat per a contribuir a millorar la gestió del turisme per mitjà del coneixement i per a satisfer les necessitats actuals de l'activitat turística des d'una perspectiva internacional, integradora i interdisciplinària. L'OMT, com a agència especialitzada de les Nacions Unides, col·labora amb la UOC en aquest programa per a crear eines i coneixements i formar professionals compromesos a aconseguir que el turisme esdevingui una activitat professional de gran valor afegit al servei del desenvolupament i la sostenibilitat.

Foto del professor Joan Miquel Gomis López

Joan Miquel Gomis López

Expert/a en: Comunicació, comercialització i intermediació d'empreses turístiques, companyies de baix cost (low cost), turisme responsable.

Veure fitxa
Foto de la professora Soledad Morales Pérez

Soledad Morales Pérez

Expert/a en: Turisme d'esdeveniments, turisme responsable i turisme i cooperació, desenvolupament.

Veure fitxa

Enllaços relacionats