El repte de triar escola

UOC
17/02/2015
Anna Sánchez-Juárez
Triar una escola per als fills és tot un repte per a moltes famílies. Aquests dies, abans de les inscripcions escolars, els centres educatius obren les portes perquè els pares i mares puguin conèixer de més a prop l'escola. I és que, com asseguren els professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC Guillermo Bautista i Beni Gómez-Zúñiga, «és fonamental que les famílies s'endinsin entre les parets del centre, no solament per a veure quines característiques físiques tenen les instal·lacions sinó per a conèixer de primera mà el model educatiu que hi ha darrere».

«Tenir més ordinadors, fer anglès des de ben petits o anar amb un uniforme molt bonic no és garantia de res des del punt de vista pedagògic», asseguren aquests experts. Per aquest motiu, Bautista i Gómez-Zúñiga han elaborat uns consells pràctics per ajudar els pares a triar una escola i, d'aquesta manera, alleugerir l'estrès que pot comportar una decisió com aquesta, que és vista per la majoria de les famílies com un factor determinant per a la vida futura dels seus fills.


Consells per a triar un centre educatiu

 1. Situació econòmica i situació geogràfica. Això són els condicionants previs que les famílies han de tenir clars en un primer moment i que ajudaran a restringir el ventall de possibilitats en la tria de l'escola. «És necessari tenir en compte quina és la capacitat econòmica real de la família i el lloc de residència o de feina dels pares i mares. Així es farà possible la compatibilitat i la coordinació entre els membres de la família de la manera més relaxada possible», recomanen els professors.
   
 2. Projecte educatiu i línia pedagògica. «És un dels aspectes més rellevants en què els pares s'han de fixar», segons aquests experts. Cal informar-se dels projectes didàctics que es desenvolupen en el centre o en què l'escola participa, com agrupa els estudiants, com es treballen diferents àrees, quin és el paper dels deures en la dinàmica didàctica de l'escola, etc. En definitiva, «és molt important fer totes les preguntes que calguin respecte al seu contingut (tant del que hi ha com del que no hi trobem) i pensar si com a famílies ens hi sentim identificats», afirmen.
   
 3. L'equip de mestres i la direcció. Segons Bautista i Gómez-Zúñiga, «aquest aspecte és un dels més determinants per a l'experiència educativa dels infants». És recomanable observar si l'equip de mestres i la direcció treballen coordinadament, quin és el valor que donen a la seva feina, si entenen la seva actuació educativa com un procés global i integral, que va molt més enllà d'un àmbit de coneixement o de la seva assignatura. «És important que el professorat parli a les famílies d'educació i de desenvolupament integral de la persona, més enllà de la importància de les matemàtiques, la història o el llenguatge», expliquen aquests professors, i també cal «posar atenció en l'equip de mestres global, més enllà del que tindrà immediatament el nostre fill a P3, primer d'ESO, etc.».
   
 4. Titularitat del centre: públic, privat, etc. Cal entendre què significa que un centre sigui públic, concertat o privat, confessional o no, i decidir en conseqüència. En aquest sentit, «potser el que convé més és ser coherent amb els principis i valors de cada família», apunten els experts. De vegades les famílies queden sorpreses per determinades activitats de l'escola, que no saben com interpretar o defensar davant dels fills. «Si la família comparteix els principis d'una escolarització, per exemple, pública, o confessional, serà molt més fàcil que el fill percebi el compromís de la família i l'escola en una mateixa direcció, en la qual ell és el protagonista», asseguren.
   
 5. Conèixer la comunitat d'alumnes. A més d'esbrinar quin nombre d'alumnes i quantes línies té l'escola, «és important saber si un centre té una comunitat d'alumnes molt homogènia o, al contrari, heterogènia», recomanen aquests especialistes en educació i psicologia, perquè, «sens dubte, un conjunt d'alumnes divers reflectirà molt més en la pràctica el que és la societat, i l'experiència educativa dels alumnes també pot esdevenir molt més rica».
   
 6. Emplaçament i entorn de l'escola. És aconsellable saber el camí que l'infant haurà de fer per a anar a escola, quin és i com és el barri on hi ha el centre educatiu, les característiques dels carrers, la regulació del trànsit i les característiques de la població. A més, Bautista i Gómez-Zúñiga recomanen posar atenció «en els equipaments i serveis a prop del centre i en les entitats o associacions de l'entorn que col·laboren activament amb l'escola».
   
 7. Les instal·lacions. No han de ser determinants, però és convenient que el centre disposi d'espais apropiats per al lleure, el descans, l'aprenentatge, etc. Més enllà dels aspectes més físics de l'aula (la grandària, la llum, el tipus de mobiliari, la seva comoditat, seguretat, etc.), cal observar els que tenen més a veure amb la pedagogia: quins són els materials i recursos que es fan servir i de quina manera, com estan disposades les taules i les cadires, quin espai ocupa el professor, etc. En aquest sentit, cal «saber entreveure si s'incentiva la responsabilitat i l'autonomia per a aconseguir un comportament apropiat dels alumnes més que no pas la prohibició com a element principal per a aconseguir les actituds desitjades o, més ben dit, inhibir les no desitjades», expliquen els professors.
   
 8. Activitats complementàries. «Avui dia cal que l'escola sigui un ens obert a l'entorn i entengui l'educació com un procés comunitari, i per això s'ha de tenir en compte quines són les activitats complementàries que ofereix el centre i quina articulació té amb la resta del context sociocomunitari i els diferents agents educatius», apunten Bautista i Gómez. Aquests experts recomanen «fixar-se en si aquestes activitats es plantegen amb serietat i rigor, perquè de vegades són merament un "pàrquing infantil", i des del punt de vista educatiu poden ser igual importants o més que les hores que els infants passen a l'escola en hores lectives». I és que «d'educació només n'hi ha una, i és important que tota la influència educativa que reben els infants sigui al màxim de compartida, coordinada i articulada».
   
 9. Deixar-nos aconsellar, però amb límits. Per als pares pot ser una estratègia que els ajudi a prendre una decisió. «És important saber què diuen altres persones de l'escola, especialment les famílies i els alumnes que hi són, però hem de tenir en compte que cal discernir molt bé quins són els criteris a partir dels quals els altres es fan la seva opinió», adverteixen.
   
 10. Com és el nostre fill i la nostra família. Una vegada s'han revisat les opcions anteriors, aquests professors recomanen «mirar el fill i la pròpia família i veure quina és l'escola que pot respondre més bé al seu caràcter, la seva idiosincràsia, i quina és la que pot ajudar més a créixer i desenvolupar-se com a persona». Per a aquests experts és bàsic «no oblidar que els infants van a escola cada dia per ser feliços i passar-ho bé», i és que «són els adults els qui pensen en termes de desenvolupament integral, de socialització, d'inversió de futur, etc.».

Després de la cerca d'informació i d'haver-la sospesada, els pares hauran de triar en conseqüència. «I, un cop presa la decisió, hauran de mostrar confiança en el seu criteri i mostrar confiança en els seus fills i filles, perquè seran ells els qui acabaran de fer possible que l'opció sigui un èxit», conclouen Bautista i Gómez-Zúñiga.

Experts UOC

Enllaços relacionats