La societat civil i les escoles s'alien perquè Catalunya tingui un sistema educatiu avançat

  Foto: UOC

El programa Escola Nova 21 vol contribuir a l'actualització disruptiva del sistema educatiu amb un pla pilot de canvi de dues-centes escoles més.

21/04/2016
Ester Medico Moret

Generar el marc i les condicions perquè Catalunya tingui un sistema educatiu avançat és l'objectiu de l'aliança d'entitats i escoles per a impulsar el programa Escola Nova 21, que els tres anys vinents vol ajudar a fer créixer les accions de canvi educatiu que ja s'han anat desenvolupant en molts centres finançats amb fons públics. Des d'un marc comú d'escola avançada, el programa es proposa generar un ecosistema educatiu que doni respostes a les necessitats del segle XXI.

Antoni Llobet, secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, ja ha manifestat el suport del Departament d'Ensenyament a la iniciativa, impulsada pel Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la UOC i l'Obra Social "la Caixa" -per mitjà del seu programa eduCaixa. El programa també té el suport de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC), la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) i la Fundació d'Empresaris de Catalunya (FemCAT). La confluència d'institucions i entitats de naturalesa tan diversa i l'aposta per treballar plegats per a possibilitar el canvi educatiu són «la característica principal del programa», tal com ha destacat Xavier Bertolín, director d'eduCaixa.


Dibuixar l'escola avançada que volem

Per la seva banda, Eduard Vallory, president del Centre UNESCO i director del programa, ha explicat que la iniciativa parteix del treball conjunt amb vint-i-sis escoles amb pràctiques educatives avançades, a les quals s'afegeixen tres entitats col·laboradores: la Fundació Jesuïtes Educació, la Xarxa d'Instituts Innovadors de l'ICE-UAB i la Coordinadora d'Escoles 0-12.

«El programa vol crear les condicions perquè les escoles amb pràctiques avançades es consolidin i millorin, interactuant entre elles, i també aspira a elaborar procediments perquè altres escoles que ho vulguin, des del seu projecte educatiu, puguin canviar les pràctiques i l'organització i anar cap al marc d'escoles avançades, a fi de generar coneixement sobre pràctiques i avaluació competencial», afirma Vallory. A més, ha anunciat que s'ha obert una convocatòria perquè dues-centes escoles més puguin optar a formar part d'un pla pilot de tres anys que les ajudi a fer el canvi per a anar cap al marc comú d'escola avançada.

Aquest marc comú, tal com ha explicat Boris Mir, el director adjunt del programa, s'inspira en el treball conjunt amb la UNESCO i l'OCDE per a definir les quatre característiques que tota escola avançada hauria de tenir en la societat del coneixement: 1. un propòsit educatiu que generi competències per a la vida en el context del segle XXI; 2. sistemes per a mesurar els assoliments de totes i cadascuna d'aquestes competències; 3. pràctiques d'aprenentatge fonamentades en el coneixement existent sobre com aprenen les persones; 4. una organització adreçada a l'aprenentatge de tots els infants, que actualitzi l'acció educativa i que resti oberta i interactuï amb el seu entorn. Aquests quatre elements són els que fonamenten el programa i el criteri pel qual s'han convidat vint-i-sis escoles amb pràctiques educatives avançades -infantil, primària i secundària- a formar-ne part.


Convocatòria per al canvi

Un cop creat l'ecosistema de vint-i-sis centres amb pràctiques educatives avançades, se seleccionaran dos-cents centres educatius més per mitjà d'una convocatòria que s'ha obert aquest mateix dimecres. Es dotaran aquestes escoles de procediment per al canvi, eines, espais de capacitació i reflexió compartida i indicadors d'avaluació, a fi que puguin actualitzar les seves pràctiques educatives. Trenta d'aquestes escoles rebran acompanyament, formació i capacitació intensius per a garantir-ne el canvi, treballant de manera conjunta amb les escoles amb pràctiques educatives avançades. El programa es presentarà el 21 de maig en un acte amb la consellera d'Ensenyament.