Linkedin ajuda a trobar feina?

  Foto: Flickr: Ben Scholzen / (CC)

Foto: Flickr: Ben Scholzen / (CC)

«Vals menys que una recomanació de Linkedin»: després de més d’una dècada de la posada en marxa de la principal xarxa social professional, podem dir que LinkedIn ajuda a trobar feina? Gina Aran, professora col·laboradora del màster en direcció i gestió de recursos humans de la UOC, dóna resposta a aquesta pregunta, explica quins són els cinc errors més comuns i presenta un decàleg per a aprofitar-la.

Gairebé 9 de cada 10 empreses (un 87%) utilitzen les xarxes socials per reclutar candidats i el 88% dels seleccionadors reconeix que consulta l’activitat dels seus  candidats/es a Linkedin . Aquesta eina aplega a més de 400 milions de professionals d’arreu del món i a l’Estat el nombre d’usuaris està per sobre dels 7 milions. Ofereix «més i millor informació que el “currículum tradicional”», explica la professora de la UOC. «El perfil que tenim a la xarxa parla de competències, preferències, valors i actituds dels usuaris, per mitjà del que comparteixen, escriuen o dels grups dels quals formen part, per exemple», explica. «Contractar nous professionals és costós i els errors surten cars, per això moltes empreses aprofiten eines com Linkedin».  

No només les empreses tenen present la idoneïtat de les xarxes socials per a trobar professionals. Segons un estudi, Linkedin és considerada pel 70% dels usuaris l’eina idònia per antonomàsia per a trobar feina, seguit a molta distància per Facebook (56%) o Twitter (38%). Tot i l’èxit, «hi ha perfils bons i perfils dolents a Linkedin». Gina Aran presenta alguns dels errors més comuns a tenir en compte:


Estat: buscant feina?

«En busca activa de feina» o bé «cercant noves fites laborals» és un dels errors més comuns a Linkedin. «Incloure aquesta informació en la petita presentació del candidat o candidata» -els 120 caràcters que hi ha just per sota del nom- «és un error perquè és una de les primeres informacions que veu el seleccionador», afirma Aran. Recomana «escriure un titular professional que aporti informació interessant de qui és el candidat o candidata, quina professió exerceix o quins àmbits laborals li interessen». Si s’estan buscant noves oportunitats laborals, «aquesta informació s’ha d’incloure a l’extracte però no a la presentació».


Acceptar les sol·licituds d’amistat de gent que no conec, sí o no?

«Depèn de la nostra estratègia a Linkedin », afirma Aran: «si l’entenem com un espai de networking obert, sí». Tot i això, considera que «sempre és més important la qualitat que la quantitat». Com més amplia sigui la nostra xarxa «més probabilitats de tenir contactes de qualitat, és a dir que es generi una feina en el teu àmbit ». Recorda que «Linkedin està pensat per a estar hiperconnectat». L’experta proposa una estratègia útil per anar acceptant les invitacions és «fer-ho gradualment»: així aconseguim ser visibles durant més temps al timeline i podem alternar contactes de més o menys qualitat per a l’usuari.


Invitar sense abusar, menys és més

Cada usuari té un límit de 3.000 invitacions per enviar a nous contactes, en semblen moltes, «però al llarg de tota una vida professional no en són tantes», opina Aran. Tot i que la lògica diu que a més connexions més possibilitats de trobar feina, l’experta afirma que «a l’hora d’enviar invitacions cal apostar per la qualitat d’aquests contactes, prioritzant els vinculats a la teva professió o sector o els individus que hagis conegut presencialment en actes del teu ram, sempre tenint present la limitació d’invitacions». Pel que fa als missatges privats, Aran recomana enviar correus o sol·licituds «a persones amb qui es cregui que poden sorgir col·laboracions mútuament beneficioses, intentant no fer peticions sense aportar res. Enviar ofertes indiscriminada i freqüentment serà rebut com a spam».


El millor resum d’un mateix

Una bona presentació sempre és important, però ho és encara més a LinkedIn. «La homogeneïtzació dels currículums fa cada cop més important l’espai de “l’extracte”», una breu presentació on podem «mostrar les nostres competències més rellevants i/o preferències laborals». En menys de 2.000 caràcters s’ha de ser concís i «utilitzar paraules clau», les mateixes amb què el mateix candidat es buscaria. Per a fer un bon extracte cal explicar «el més destacat de la nostra trajectòria i els interessos professionals que ens ocupen». La xarxa permet il·lustrar-ho amb imatges, vídeos, o PDF «això és una informació molt atractiva pel seleccionadors». El primer paràgraf «serà el que més llegiran els reclutadors, o potser l’únic, així que cal treballar-lo bé», avisa Aran.


Recomanacions reals, altrament no valen

Per a tenir un perfil complet a Linkedin, la xarxa et demana fer tres recomanacions com a mínim. Aran afirma que «tenen poc valor perquè en ser sempre tan “hiperpositives” han perdut credibilitat». L’experta recomana que «facin referència a projectes o treballs en què ambdós individus han treballat conjuntament» i que es pugui demostrar. Tant per a la mateixa xarxa com per als reclutadors «tenen més valor les recomanacions de caps o superiors que les dels treballadors de mateix nivell, o en el cas de ser empresari, les dels clients».

Els experts coincideixen que idealment s’hauria de treballar a Linkedin uns 15 minuts diaris en general i a partir de 30 si s’està en cerca activa de feina , «és una molt bona eina de màrqueting però hi has d’actuar per a ser visible». Aran proposa un decàleg per a treure’n profit:

  1. Dedicar temps al perfil, no fer «copiar i enganxar» del nostre currículum, omplir tots els apartats, fer una bona tria del llenguatge i utilitzar paraules clau relacionades amb el nostre àmbit professional al llarg de tot el perfil.
  2. Posar-hi nom i cognom sense elements afegits que dificultin que et trobin i incloure un bon titular professional que et defineixi.
  3. Posar d’imatge de perfil una fotografia professional i agradable i intentar publicar fotos o vídeos relatius a la nostra activitat professional, presentacions, enllaços a articles o llibres publicats.
  4. Escriure un bon extracte: ser concís, fer visible el talent i el nostre valor afegit.
  5. Detallar l’experiència esquemàticament, el càrrec i les funcions exercides, i fer referència als reconeixements rebuts en cada etapa. Pel que fa a la formació, especificar els estudis, els anys i els centres.
  6. Personalitzar l’URL del perfil de Linkedin i incloure enllaços a altres xarxes, webs o blogs.
  7. Publicar regularment: compartir continguts propis o publicacions que aportin valor.
  8. Comentar i opinar publicacions de persones de la teva xarxa i participar en grups: és la manera de fer-se conèixer i evidenciar el nostre grau d’expertesa.
  9. Promocionar el perfil per altres canals, posar-lo a la signatura de correu electrònic, en altres xarxes socials i fins i tot a les targetes de visita.
  10. No convé compartir informació personal, «ja hi ha altres xarxes com Facebook per a fer-ho».

Experts UOC

Gina Aran

Expert/a en: talent i selecció de persones.