Les universitats catalanes impulsen un centenar de projectes de cooperació internacional

Foto: UOC
16/06/2016
Guida Fullana

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha elaborat un mapa que recull i situa els projectes de cooperació universitària per al desenvolupament (CUD) que es duen a terme en l’actualitat a més de cent països d’arreu del món. Aquest recurs, creat a partir de les dades aportades per les vuit universitats membres de l’associació, ha permès detectar que hi ha en marxa un total de 119 de projectes de cooperació internacional, dels quals 14 són liderats per la UOC.

El mapa de la CUD catalana ha estat impulsat amb l’objectiu de donar més visibilitat a les activitats de cooperació que es duen a terme en l’àmbit universitari. En aquest sentit, Gemma Xarles, directora de Cooperació Universitària per al Desenvolupament, ha destacat la importància de donar a conèixer a la comunitat universitària, les ONG i la societat en general totes les iniciatives de cooperació que es fomenten des dels Estudis i l’Àrea de CUD de la UOC.

Les universitats catalanes treballen en un ampli ventall de projectes per al desenvolupament en àmbits com la salut, la comunicació, les tecnologies de la informació i l’agricultura, entre altres.

El mapa reflecteix que les regions amb més presència de programes de col·laboració són l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. En el continent africà, el Senegal és el país amb més participació, amb vuit intervencions. En el cas de l’Amèrica Llatina, Bolívia concentra el nombre més elevat de programes de CUD, amb sis col·laboracions.

Aquesta eina en línia permet visualitzar geogràficament l’acció de la cooperació universitària, aporta dades específiques i possibilita consultar els objectius de cada projecte, la universitat o el centre impulsor, l’àmbit d’actuació, els socis i contraparts associades, la localització de les accions desenvolupades, i també la periodització del projecte.


Més coordinació universitària

Aquest nou recurs permetrà una millor coordinació entre les universitats catalanes i promourà la creació de nous marcs de col·laboració per a la realització de projectes conjunts amb altres institucions d’ensenyament superior i ens públics de les diferents regions.

Segons l’ACUP, «Es tracta d’un mapa viu i obert a noves aportacions i incorporacions»; per això conviden tothom qui treballa en una iniciativa encara no recollida a contactar amb la seva oficina per a completar el mapa.

Aquesta acció s’emmarca en l’Estratègia de comunicació conjunta de cooperació universitària al desenvolupament impulsada per l’ACUP i compta amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

 

Enllaços relacionats