La UOC obre un procés participatiu amb alumnes i docents per dissenyar l'aula del futur

Foto: Flickr/Norton Gusky (CC)
31/05/2017
Ainhoa Sorrosal
La UOC lidera una investigació per a adaptar les aules dels centres educatius a les noves metodologies i necessitats de professors i alumnes.

Un dels punts clau de la recerca és la participació de la comunitat educativa, i especialment del professorat, en un procés de codisseny i investigació. Els responsables del projecte, anomenat Smart Classroom, pensen que des del coneixement científic és més fàcil que l'espai aula s'adapti a les necessitats de professors i estudiants i, per tant, que millorin les condicions de l'aprenentatge i els resultats del procés educatiu des d'un punt de vista global. L’estudi es planteja davant l'evidència que les aules de bona part de les escoles estan desfasades i responen a un model educatiu tradicional i industrialitzat de l’educació.                                        

El coordinador del projecte, Guillermo Bautista, defensa que cal fer aquest esforç per a buscar un espai en el qual se superin les velles dinàmiques dels docents que encara estan vinculats a l'escola tradicional. «Els nous plantejaments d'escola i les necessitats educatives actuals requereixen de nous espais d'aprenentatge. A més, vivim en una societat que no solament ha incorporat nous usos de tecnologia digital sinó que també avança cap a una comunicació i un treball en xarxa i busca formes d'organització notablement diferents de les actuals. Els espais d'aprenentatge han de ser dissenyats per a impulsar l'aprenentatge col·laboratiu, creatiu, social i obert», argumenta aquest investigador de l'eLearn Center de la UOC.


Incidir en l'ensenyament i l'aprenentatge

L'estudi proposa incidir en les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge, i transformar-les, a partir de la participació directa dels docents. En una primera fase es farà una enquesta i després es començarà un procés de codisseny dels espais amb la col·laboració dels docents i la comunitat educativa. Seguidament s'incorporaran models prototip de l'espai en un centre de primària i un altre de secundària.

Les bases conceptuals i teòriques de la recerca –que va començar al mes de març i té una durada de dos anys– giren entorn de conceptes com aula intel·ligent, espai d'aprenentatge i entorns d'aprenentatge innovador (Smart Classroom, Learning Space i Innovative Learning Environments).


Projecte Recercaixa

Aquest projecte ha rebut una ajuda de 78.205,22 euros del programa Recercaixa. Guillermo Bautista, que també és professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, és l'investigador principal i lidera un equip d'investigadores de diverses universitats: Anna Escofet (UB), Begoña Gros (UB), Adriana Ornellas (UOC), Marta López (UOC), Judith Arrazola (UOC), Marta Marimon (UVIC), Mariella Azzato (Universitat Simón Bolívar), Anna Pujol (UVIC), Ester Castejón (UOC), María José Rubio (UB) i Angelina Sánchez (UAB).

 

#expertsUOC

Foto del professor Guillermo Bautista Pérez

Guillermo Bautista Pérez

Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Director de programa del màster universitari de Formació de professorat d'ESO, batxillerat, FP i ensenyament d'idiomes

Expert/a en: Currículum escolar, didàctica escolar, integració i ús didàctic de les TIC a l'escola, educació per a l'ús de les noves tecnologies, tecnologies de la informació i la comunicació i família.

Àmbit de coneixement: Pedagogia aplicada.

Veure fitxa